Den här sidan är på ett par mb så du får ha lite tålamod om du inte har bredband

På den här sidan har jag i egenskap av företagare i Sotenäs kommun försökt visa hur det gick till när Sotenäs kommun anlitade Grafisk konsult till att göra en kommuntidning sommaren 2004. Trots goda intentioner så gjordes flera allvarliga fel och näringslivets invändningar hörsammades inte. Förhoppningen med den här sidan är att det blev ordentligt klarlagt vilka fel som begåtts och att dessa inte upprepas. Jag hoppas också att informationen som finns här leder till en förbättrad samverkan mellan kommunen och näringslivet samt större ödmjukhet mot de som försöker hjälpa kommunen att komma till rätta med fel.

Det var inte fel att göra en tidning om kommunen, men sättet tidningen gjordes på och sättet som näringslivets synpunkter bemöttes på var riktigt uselt.

1. Det var fel att inte först ha en dialog med näringslivet och försöka utveckla tidningen Smögen& eller göra ett höstnummer av tidningen Smögen&.

2. Det var fel att inte ta in anbud på produktionen.

3. Det var fel att skriva på ett missvisande rekommendationsbrev.

4. Det var fel att inte stoppa tidningen när näringslivet begärde det.

5. Det var fel att skriva till företagare att tidningen skulle vara annonsfinansierad av näringslivet när kommunen ändå gick in med medel.

6. Det var fel att lova att kommunen skulle betala Smögens Havsbads annons.

Dessa fel borde erkänts utan omsvep, ursäkt och löfte om bättring borde ha  utgått. Men så skedde icke.

041125

I början av september 2004 utkom Sotenäs kommuntidning 2004.

Några dagar tidigare, 27/8 2004, begärde jag  en ursäkt av kommunchefen Lars Fröding. Fröding svarade då att det inte var "relevant" med någon ursäkt.

Jag blev både besviken och missnöjd då jag och många andra företagare ansåg att kommunen handlat felaktigt och orättvist.

Inte bara lokala företag har uttryckt missnöje till Sotenäs kommun för hanteringen av kommuntidningen. Sedan i början av september är kommunen i tvist med Göteborgs-företaget Grafisk konsult som producerade den kritiserade kommuntidningen.

 
 

Notera att jag INTE är emot Sotenäs kommun, jag är FÖR Sotenäs kommun och utveckling här. Jag hyser inte något personligt agg mot någon. Jag är inte med i något politiskt parti, men jag har god kontakt med politiker i samtliga partier i fullmäktige.

Efter ett ordentligt klargörande av vad som skett vill jag ha ett uppriktigt löfte om bättring i framtiden. Jag vill också ha en ursäkt för hur orättvist jag och andra företagare behandlats och för hur negativt mina och andras synpunkter bemötts.

Jag hoppas att Lars Fröding och Rolf Mattsson till slut inser det "relevanta" med att be om ursäkt och erkänna att de gjort fel och att sättet som synpunkter och kritik hanteras på måste förbättras.

Tack alla företagare och privatpersoner som uttryckt ert stöd och beröm hittills!
Synpunkter tas emot på marcus@bertilsson.nu

 

 

 
 

Flera journalister har hittills skrivit om kommuntidningen och ännu pågår en tvist mellan kommunen och företaget Grafisk konsult. Kontakta gärna dessa om du har information som inte framkommit hittills.

Göteborgsposten: Bengt Bendix 031-62 57 81 

Bohusläningen:     Eva Ahlstrand Berkland 0523-321 14

Lysekilsposten :    Casper Ljungdahl  0523-317 43

 

Kommunledningen
Kommunstyrelsens ordförande/ kommunalråd:Rolf Mattsson (s)
Tel: 0523 - 395 20, Mobil:070-337 33 05
Fax: 0523-395 09, e-post: rolf.mattsson@sotenas.se 

Kommunchef Lars Fröding
Tel: 0523-395 16, Mobil: 070-553 95 16
Fax: 0523-395 09, e-post: lars.froding@sotenas.se

 

 


2004-11-25 Kommunfullmäktigeledamot ställer frågor

Kostnaderna för den kostnadsfria kommuntidningen kommer i dagen

Kommunalrådet Rolf Mattsson svarade Kd´s Johan Lindahl ang. kommunens kostnader i samband med kommuntidningen. Enligt Mattsson så kostar kommuntidningen inget, men samtidigt tvistar kommunen med tidningsproducenten om hur mycket kommunen ska betala! Kommunalrådet berättade också att de kommunstyrda verksamheterna Fiskauktionen, Kompetenscentrum och Tumlaren har haft kostnader för att medverka i den kostnadsfria tidningen. De 55 500 kronorna som Sven-Allan Johansson begärt förhandlas nu ner till minst hälften. På Lindahls fråga om upphandlingen av tidningen så svarar Mattsson att ingen upphandling gjorts men att upphandlingen av kommuntidningen stämmer med kommunens företagspolicy fast ändå inte riktigt…

Att kommunen ska betala Grafisk konsult trots att kommunen tidigare bestridit kravet är ett solklart erkännande av att kommunen gjort fel. En juridisk tvist med Sven-Allan Johansson skulle inte kosta kommunen något då Sven-Allan Johansson skulle få ersätta kommunens utlägg om det framkommer att Sven-Allan Johansson inte har fog för sitt krav.

"Kostnadsfria" tidningar är bevisligen inte kostnadsfria. Någon betalar. Sannolikt fick du som läser detta vara med och betala. Sammantaget ser kommunens kostnad för tidningen ut att bli cirka 60-70 000 kronor. Med utgång från Grafisk konsults annonspriser har näringslivet betalat cirka 230 000. Bortåt 300 000 kronor lämnar alltså Sotenäs för att gå till ett företag i Partille. Att trycka och distribuera kommuntidningen kostar cirka 30 000kr. Flera lokala företag hade tvivelsutan, om de fått chansen, kunnat producera en betydligt bättre och mer omfattande tidning. Och då hade intäkterna stannat i Sotenäs.

Enligt kommunallagen ska kommunen se till kommuninvånarnas bästa. Det gjorde inte kommunen i sitt tillvägagångssätt den här gången. Genom bättre kontakt med näringslivet framledes så blir det förhoppningsvis inte så här orättvist och fel igen.

 

 

Onsdag 24 November 2004 04:02
Förhandling om PR-tidningen

SOTENÄS:

Tvisten om kommunens PR-tidning kan vara på väg mot en lösning. Producenten har krävt kommunen på pengar för uteblivna annonser, och nu förhandlar parterna med varandra.

- Inget är klart. Men vi har lämnat ett förslag till en eftergift för att få bort ärendet, säger kommunalrådet Rolf Mattsson (s).
Därmed inte sagt att han anser att motparten Sven-Allan Johansson på K Ahlkvist grafisk konsult AB har rätt i hela sin beskrivning av de händelser som han anser ligger till grund för sitt krav.
- Ord står mot ord, säger Rolf Mattsson och menar att upplägget inte varit riktigt klart och att det blev otydligt vad kommunen skulle få gratis i och med att alla annonser har utformats som redaktionell text.
Klart var i alla fall att K Ahlkvists skulle stå för försäljningen av annonser. Men en av kommunens tjänstemän har enligt Johansson agerat självsvåldigt genom att bland annat meddela Sotenäsbostäder AB om att deras medverkan skulle vara kostnadsfri.
- Vi borde kanske inte lagt oss i den delen, säger Rolf Mattsson och liknar den summa pengar som kommunen är beredd att betala vid en drulleförsäkring.
K Ahlkvists har krävt kommunen på 55 500 kronor för uteblivna intäkter. Hur stor del av kravet som kommunen kan tänka sig att betala vill Rolf Mattsson inte låta bli offentlig ännu. Sven-Allan Johansson på K Ahlkvists vill över huvud taget inte kommentera affären nu.

Eva Ahlstrand Berkland
eva.a.berkland@bohuslaningen.se
0523-321 14

 

 


2004-11-18 Kommunstyrelsemöte ger nya uppgifter


Flera frågetecken håller på att försvinna och ökad klarhet ges kring vem som gjort vad.

Inga av Sven-Allan Johanssons påståenden i KA04/674 avvisas. Kommunen erkänner att Sven-Allan Johansson har fog för de ekonomiska krav han hävdat gentemot kommunen, trots att kommunchefen tidigare bestridit kraven och vägrat betala.

Kommunen medger att Sven-Allan Johanssons påstående om att Britt Wall agerat egenmäktigt och ådragit kommunen kostnader stämmer.

Kommunalrådet Rolf Mattsson förhandlar nu om kostnaderna med Grafisk konsult. Vem som ska betala och hur mycket är ännu oklart. Kommuntidningen blir alltså INTE helt annonsfinansierad. Kommuntidningen kommer att kosta skattebetalarna pengar trots kommunchefens påstående om att tidningen inte tar skattemedel i anspråk. Frågan om huruvida Fiskauktionen och Tumlaren subventionerat kommuntidningen med skattemedel kom inte upp på detta möte. Någon ursäkt från kommunen är ännu inte aktuell.

Att kommunen nu erkänner är ett stort steg i rätt riktning. Första steget i att rätta till ett felaktigt beteende är att bli medveten om och erkänna felet. I och med att kommunen till slut erkänner sina fel så känns det som att mycket gott kan komma ur den här historien. Jag tror behovet av ett förbättrat samarbete mellan näringsliv och kommunkontor är tydligt och klart för alla och att vi nu faktiskt går ljusare tider till mötes. Det är också glädjande att delårsboende är positiva till att kommunen uppmärksammar dem. Jag vill påpeka att jag inte är emot kommuntidningen som sådan, det är sättet som den gjorts som jag haft synpunkter på.

 


2004-11-13
Vänligen sätt mig på din mail-lista, stå på i din sakliga kritik

----Ursprungligt meddelande-----
Från: J
Skickat: den 13 november 2004 06:40
Till: Marcus Bertilsson
Ämne: SV: Läs brevet där Sotenäs kommun krävs på 55 500 kr för obetalda annonser i kommuntidningen

Hej Marcus, hoppas allt väl och att turen till S gav goda resultat.

Som du ser har jag mottagit din information via M och jag håller med M, detta är förfärligt.

Jag förlorar förtroende till dessa personer som agerar så oprofessionellt....

Kommunens ledning skriver "långa "deklarationer" om etableringen av Framtidsgruppen och ett program som skall vara säkra och vara grunden för en hållbar utveckling av Sotenäs Kommun i framtiden. Många fagra ord... men finns det tillräckligt med kompetens och substans för att förverkliga detta i Sotenäs Kommun? Jag tycker det är trist att konstatera att den gruppen (enligt min kännedom) enbart består av kommunens tjänstemän som bortsett från kommunchefen... har suttit där i alla år.... och på så sätt bär ansvaret för dagens situation i Sotenäs Kommun. Jag kan inte fatta hur denne nya grupp av kommunala tjänstemän plötsligt nu skall åstadkomma något med dessa planer när själva drivkraften för vidare utveckling, företagare som verkligen vågar satsa och skapa... ,utan att få ett garanterat lönekuvert varje månad, inte ens är inviterat med eller representerat i gruppen??!! Eller tar jag fel?

Nej... detta är inte bra och ger helt fel signal till omvärlden och inte minst till företagare som oss..... Kan alla dessa saker vara orsaken till ryktet om att Tanums Kommun är mycket mer kreativa och bland annat ger helt andra och mycket bättre förutsättningar för företagare än Sotenäs Kommun?

Marcus.. vänligen sätt mig på din mail-lista så att också jag och mitt företag kan motta och läsa dina utskick.

Stå på i din sakliga kritik.... utan sådana korrektiv kan det inte ske förbättringar. Alltför många är fega och vågar inte framföra öppen och konstruktiv kritik..... Bara sitter där och muttrar och medverkar inte till någon vidare positiv utveckling....


Med vänlig hälsning

J
Civilekonom och egen företagare i Sotenäs

 

Månadsbrev från kommunchef Lars Fröding 8 nov 2004

Kommuntidningen

Det har väl knappast undgått någon att kommunen gjort en tidning som annonsfinansierats av det lokala näringslivet. Tidningens huvudsakliga målgrupp, de delårsboende, har fått tidningen hem till sina vinteradresser under september. Tillsammans med tidningen har de också fått ett följebrev med en hälsning från kommunen och några frågor om vad de tycker om tidningen. Av de nästan fyratusen hushåll som fått tidningen är det omkring 1000 som svarat på frågorna. Den helt övervägande delen av de delårsboende är mycket positiva till tidningen och vill gärna har fortsatt kontakt med kommunen på detta sätt. Många har också skrivit spontana synpunkter eller meddelat att de är intresserade att vara delaktig i kommunens utveckling mer aktivt. Vi kommer inte att kunna svara alla på kort tid, men vi skickar istället i samarbetet med Nordens Ark ett julkort till alla med en hälsning och ett meddelande om att vi kommer att kontakta alla så fort vi hinner. Detta stora positiva bemötande känns väldigt stimulerande för fortsatta liknande satsningar.
 

Enligt Lars Frödings månadsbrev 2004-11-08 har den s.k. kommuntidningen "annonsfinansierats av det lokala näringslivet".
Men enligt Sven-Allan Johansson som producerade tidningen är flera kommunala bolag med och betalar för tidningen. Kommunchefen har enligt Sven-Allan lovat att betala vissa privata företags annonser också.

Tidningen har nu fått en huvudsaklig målgrupp, delårsboende. Men till Göteborgsposten sa Rolf Mattsson 040906 att tidningen var en "näringslivstidning".
De stora flertalet som fått tidningen skickad till sig är ju ortsbor och lokala företag, inte målgruppen delårsboende.

Hur kan Fröding påstå att tidningen fått "väldigt stimulerande och positivt bemötande" när Fröding själv skrev så här till Sven-Allan Johansson 040912:
"Jag tror våra mellanhavande skapat tillräckligt dålig publicitet (för båda parter) och tror därför att det bästa vi kan göra är att avskriva det som hänt och gå vidare"
(läs själv i KA04/674 längre ner på sidan)

Får Lars Fröding använda sin position som kommunchef till att föra fram sådan felaktig och vilseledande information i sitt månadsbrev till hundratals kommunanställda, politiker, journalister och företagare m.fl. ?

Betyder "fortsatta liknande satsningar" att det blir en kommuntidning till?

 

 

Göteborgsposten 2004-10-01 13:46
Bråk om annons i Sotenäs

Turbulensen kring Sotenäs kommuntidning Sotenäs - framtiden på Sotenäset fortsätter. Grafisk konsult i Partille som producerat tidningen kräver nu kommunen på 55 000 kronor för uteblivna annonsintäkter.
Enligt företaget har kommunens kultur- och fritidschef agerat så att företaget inte fått betalt för en annons beställd av kommunala Sotenäsbostäder.
"Att i vårt företags namn lova Sotenäsbostäder att beställd annons inte skall betalas av bostadsbolaget är mycket klandervärt", skriver Grafisk konsult till kommunen.
Även annonsen Smögens havsbad beställt kräver Grafisk konsult att kommunen betalar.
"Kommunchefen har vid två tillfällen bett oss fakturera kommunen för Smögens havsbads annons."
Kommunens linje är att man inte har något betalningsansvar för annonserna.
"Vi har inga problem med att beskriva vad som hänt i en eventuell rättslig tvist, men jag hoppas vi skall kunna undvika detta", svarar Lars Fröding i ett mejl till Grafisk konsult.
 

2004-09-28 KA04/674
I början av september uppstod en tvist mellan företaget som gjorde tidningen, Grafisk konsult, och Sotenäs kommun. Tidningsproducenten Sven-Allan Johansson skickade den 28:e sept. 17 st A4-sidor (KA04/674) som han menar rättfärdigar Grafisk konsults krav på 55 500 kr. Grafisk konsult hävdar att Britt Wall omintetgjort överenskommen annonsbetalning och att kommunchefen "inte fört fram sanningen". Sven-Allan Johansson kravbrev nedan, KA04/674, är ställt direkt till Rolf Mattsson och har ännu inte besvarats, trots att över en månad förflutit.
Om du tycker det är jobbigt att läsa KA04/674 på skärmen så kan du ringa Ulrika Möller eller Ann-Marie Hermansson på 0523-39500 så skickar de en kopia på KA04/674 hem till dig.


Kommunens odaterade(!) rekommendationsbrev, undertecknat av
kommunalråd, kommunchef och näringslivsutvecklare

 

Måndag 20 September 2004 05:32
Tidningsproducent kräver ersättning av kommunen

SOTENÄS:

Sotenäs omdiskuterade kommuntidning är klar och Företagarna har efter att ha framfört sin kritik mot kommunen lagt ned stridsyxan. I stället blossar en tvist mellan tidningsproducenten och kommunen upp.

Tidningsproducenten, K Ahlkvist Grafisk Konsult AB, kräver kommunen på ersättning med 55 500 kronor för annonser som beställts av Sotenäsbostäder AB och Smögens Havsbad. Enligt Ahlkvists drog Sotenäsbostäder tillbaka sin annons efter att en kommunal tjänsteman påstått att deras medverkan inte ska kosta något. Enligt tjänstemannen skulle materialet ingå i den kommuninformation som, enligt en uppgörelsen med Ahlkvist, ska vara kostnadsfri. Smögens Havsbad, som hyr av Sotenäsbostäder, lät i samband med det också återkalla sin annons.
Ahlkvists hävdar att kommunens tjänsteman inte haft rätt att uttala sig i annonsfrågor som rör tidningen och dess annonsörer, och menar att tjänstemannen har agerat både självsvåldigt och felaktigt. Därför måste kommunen stå för den uteblivna betalningen.
Enligt tidningens representant Sven-Allan Johansson har kommunchefen dessutom muntligen ombett dem att inte ställa krav mot tredje man, utan sagt att det är angeläget att eventuella krav ska ställas direkt till kommunen.
Men kommunchef Lars Fröding bestrider kravet. Hans uppfattning är att det allmänna budskapet varit att kommunen haft rätt att bestämma över vad som skulle vara med på de sidor som kostnadsfritt ställts till dess förfogande.
Lars Fröding förklarar i korthet den uppkomna situationen med två missförstånd. Det ena var att bostadsbolagets vd och kommunens tjänsteman missuppfattade varandra - det gjordes inte klart att bostadsbolagets medverkan var gratis.
Det andra missförståndet anser han ligger hos tidningsproducenten - deras skribent hade inte heller klart för sig vid mötet med vd:n att det inte skulle resultera i en betald annons, och därför tecknades felaktigt ett avtal dem emellan.
Uppfattningarna går alltså ännu så länge brett i sär.
Lars Fröding hoppas att kraven är ett sätt från Ahlkvists att markera missnöje med att projektet inte gav det ekonomiska resultat som förväntats, men att det ska gå att komma överens.
- I värsta fall blir det en tredje part som får syna det här, säger han.

Eva Ahlstrand Berkland
eva.a.berkland@bohuslaningen.se 
0523-321 14
 

 

2004-09-07 FR: "Ytterligare debatt meningslös"
Varför är det meningslöst att diskutera vad som hänt och hur vi kan undvika upprepningar?

 

Göteborgsposten 2004-09-06  03:35
Strid om ny tidning i Sotenäs

SOTENÄS: Sotenäs kommun puffar för en ny tidning som ska marknadsföra kommunen som en attraktiv plats att jobba och bo på. Men många företagare vägrar att vara med i annonsbladet.
Främsta skälet är att det redan finns en liknande lokal tidning som heter Smögen &. Och att de inte fått vara med på tåget från början.
- Varför två tidningar? En ny tidning urholkar annonsmarknaden. Och kommunens beslut togs utan att man först tog kontakt med ordförandena i företagsföreningen, köpmannaföreningen och turistföreningen, säger Marcus Bertilsson på MTV Media i Hunnebostrand.
- Det finns heller inget företag som vill vara med i den nya tidningen.
Tidningen ska komma ut i september i år och går under namnet Sotenäs kommuntidning 2004. Alla hushåll och de som äger ett fritidshus i kommunen, ska få ett exemplar hem i brevlådan.
Tidningen, som görs av ett företag i Partille, ska innehålla annonser utformade som vanliga tidningsartiklar. Ett koncept företaget använt sig av när man gjort liknande tidningar åt andra kommuner. Även detta upplägg retar företagarna.
"Prostitution"
"Jag är för annonsering och marknadsföring, jag är för kundtidningar, jag är för information. Men jag har aldrig, och kommer aldrig, att betala för redaktionell plats. Det är prostitution enligt min åsikt. Det här är en affärsidé som definitivt inte har gott anseende, man vilseleder läsare och annonsörer", skriver en av företagarna på den hemsida med kritik mot projektet som lades ut på Internet.
En källa till mycket kritik är också det rekommendationsbrev kommunen skickade till Partilleföretaget. Ett brev som använts för att sälja in annonser och som är undertecknat av kommunalrådet Rolf Mattsson (s), kommunchefen Lars Fröding och näringslivsutvecklare Jan Simonsson. I brevet sägs bland annat följande:

Visionära termer
"Det händer mycket i Sotenäs kommun! I visionära termer vill vi berätta om detta i vår nya tidning .../ ... I år vill vi, tillsammans med näringslivet marknadsföra Sotenäs ..."

Brevet upplevdes som ett påtryckningsmedel. I ytterligare ett brev, sedan en rad företagare reagerat på det förra, förklarar kommunledningen att tidningen ska vara annonsfinansierad "utan att skattemedel behöver tas i anspråk". I brevet betonas också att Partilleföretaget "på eget initiativ vänt sig till kommunen". Och att det "står var och en fritt att avböja annonsering".
- I praktiken vill kommunen åka snålskjuts på företagen som får annonsera för dyra pengar. Men nu när ingen vill vara med lär det bli kommunens egna bolag som annonserar. Därmed går skattepengar ändå till att finansiera tidningen, säger Marcus Bertilsson som helst ser att produkten läggs ned.
Kommunalrådet Rolf Mattsson (s):
- Marcus Bertilsson gör sig till tolk för alla företagarna. Sanningen är att det finns många företagare som vill synas i tidningen. Den är också en näringslivstidning till skillnad från Smögen & som är en turisttidning turistbyrån ger ut.
Kommunens rekommendationsbrev blev dock inte så lyckat.
- Jag medger att det var otydligt formulerat. Men allt är gjort i syfte att stärka näringslivet i kommunen, säger Rolf Mattsson.
Brevet var trots det en förutsättning för att Partilleföretaget skulle kunna sälja in annonsutrymme. Och att kommunen skulle få utrymme i tidningen.
- Att vi åker snålskjuts ligger i sakens natur. Med rekommendationsbrevet får vi ett reportage om kommunen. Förra gången det var aktuellt med en sådan här tidning köpte kommunen annonsplats. Då var den en förutsättning för att företagarna skulle vara med, säger Rolf Mattsson.
Att kommunen skulle gå in och kräva att tidningen stoppas är uteslutet.
- Kommunen har inget med upplägget att göra. Annonsavtalen sluts mellan de företag som vill vara med och tidningsförlaget, säger Rolf Mattsson.

Bengt Bendix
031-62 57 81 bengt.bendix@gp.se
 

 

Månadsbrev från Sotenäs kommun 23 augusti 2004

Tidning om Sotenäs

En ny tidning om Sotenäset ser dagens ljus under september. I denna tidning kan man läsa om vilka möjligheter till rik fritid och kvalitet i boendet som finns i kommunen. Tidningen ges ut av kommunen och skall skickas hem till de som har delårsbostäder i kommunen. Syftet med tidningen är att göra fler uppmärksamma på möjligheterna att bo och verka i kommunen på helårsbasis, vilket förhoppningsvis skall leda till ökat invånarantal i kommunen. Kommunens framtidsgrupp har dragit upp planer för innehållet och bland andra Sotenäsbostäder har varit med och bidragit till ett bra innehåll. Tidningen bekostas helt av annonser
 

Inte ett ord nämns om näringslivets protester mot tidningen eller annonsörers avhopp.

 

 2004-08-18 ”Till Dig som är företagare i Sotenäs kommun”
Kommunens ej undertecknade utskick till vissa företag för att dessa inte skulle hoppa av tidningen

 

Bohusläningen Fredag 13 Augusti 2004 05:20
Näringslivet kritiskt till ny tidning i Sotenäs


KUNGSHAMN:

I september kommer en tidning ut i Sotenäs. Syftet med tidningen, som produceras av ett göteborgsföretag, är att marknadsföra kommunen och företagen. Detta trots att Företagarna och Turistföreningen i Sotenäs kommun är emot tidningen.

- Jag förstår inte vem den här tidningen är till för. Jag har inte hört något företag som vill annonsera i den, säger Magnus Larsson, ordförande i Sotenäs turistförening, som själv sedan många år ger ut en tidning med inriktning på turism.
- Vi har ju redan en tidning i kommunen som trycks i 60 000 exemplar och som kommunen äger till hälften.
Företaget som just nu jagar annonser och ska producera tidningen är K Ahlkvist Grafisk Konsult AB i Göteborg. Företaget tog självt kontakt med kommunen som nappade på erbjudandet om en tidning som ska tryckas i 15 000 exemplar och delas ut till samtliga hushåll och företag i kommunen samt till kommunkontoren i grannkommunerna. För kommunen blir det inga kostnader alls eftersom den är helt annonsfinansierad. Tidigare har företaget bland annat jobbat för Munkedals kommun. Men företagets affärsidé som grundar sig på annonser med redaktionell form väcker känslor hos företagarna i kommunen.
- Jag är för kundtidningar, information och annonsering. Men att betala för redaktionell plats tycker jag är prostitution och något som vilseleder läsare och annonsörer, säger Mikael Andersson, ordförande i Företagarna Sotenäs.
Mikael Andersson är också kritisk till att kommunen uppmanar företagare att annonsera i tidningen. Han anser också att upphandlingen inte skötts på rätt sätt eftersom kommunen, när det gäller dessa ärenden, är tvungen att annonsera ut tjänsten, vilket inte har skett. När Mikael Andersson fick påhälsning av göteborgsföretaget så visade man upp ett papper underskrivet av kommunchefen, kommunalrådet samt kommunens näringslivsutvecklare. I skriften går bland annat att läsa att kommunen gett företaget i uppdrag att göra tidningen. Något som kommunalråd Rolf Mattsson (s) har lite svårt att förklara.
- Företaget kontaktade oss så vi har inte gett något uppdrag till någon, det stämmer inte riktigt det som står i pappret. Sen så gjorde vi fel när vi inte annonserade ut tjänsten, det medger jag. Men i framtiden ska vi inte se genom fingrarna mer, utan noga följa de upphandlingsregler som finns.
Rolf Mattsson berättar att kommunen även förra året behandlade ett liknande ärende på samma sätt, då handlade det om ett lokalt företag som tillverkade en liknande tidning.
- Då möttes vi inte av någon kritik. Därför blev vi heller inte medvetna om vad det var för regler som gällde vid upphandlingen.
Men trots att stora delar av näringslivet samt turistföreningen är negativa till tidningen så kommer den ändå att ligga i brevlådan i mitten av september.
- När kritiken uppenbarades hade redan flera köpt annonsplats och då vore det fel att stoppa tidningen, menar kommunchef Lars Fröding.
- Jag vet att innan midsommar var 15 företag klara. Sen är det så att är inte företagen intresserade så blir det heller ingen tidning, så enkelt är det. Men det tycks de ju vara.
Att en tidning, som delvis har i syfte att marknadsföra kommunens företag, paradoxalt nog inte produceras av något företag från kommunen tycker inte Lars Fröding är konstigt.
- Vi tar varje år emot massor av erbjudanden och vi måste behandla alla företag lika. Sen att det blir konkurrens med liknande tidningar i kommunen som görs i marknadsföringssyfte ser jag inte som något problem.

Henrik Ekberg
henrik.ekberg@bohuslaningen.se
0524-718 89
0523-32114

2004-06-24 Så här skrev FR till Sotenäs kommun
- över två månader innan kommuntidningen trycktes

Bovallstrand 2004-06-24

Bäste Jan, Rolf och Lars, Sotenäs kommun.
Blev igår sen eftermiddag kontaktad av en Sven Allan Johansson som oanmäld klev in på mitt kontor, frågade om jag var Mikael Andersson och ordförande i Företagarna?

I sin hand rycker han upp ett brevpapper underskrivet av Rolf Mattsson, Lars Fröding och Jan Simonsson och med Sotenäs Kommunlogga i toppen.

Jag ansåg att jag måste ta mig tid, när en man med underskrift av tre ledande befattningsinnehavare kommer på besök.

Mannen beskriver en ny tidning, en näringslivstidning i samarbete med Sotenäs kommun. Varför då tänker jag?

Sedan blev jag en aning besviken och bestört, ännu en ny tidning om näringslivet i Sotenäs, med betald redaktionell text som annonser, och med en prissättning som gör att man kan förstå varför man vill jobba med detta!? Detta stöds av kommunen tänker jag, vad är detta, jag måste reagera…

Skriften är naturligtvis laglig men den tangerar gränserna inom marknadsföringslagen som vilseledande. Det handlar ju om betalda annonsplatser som i läsarnas ögon skall se ut som redaktionellt material. Enligt mina värderingar helt omoraliskt och jag personligen vägrar befatta mig med denna typ av medium. Jag är för annonsering och marknadsföring, jag är för kundtidningar jag är för information. Men jag har aldrig och kommer aldrig att betala för redaktionell plats, det är ”prostitution”, enligt min åsikt. Det här är en ”affärsidé” som definitivt inte har gott anseende, man vilseleder läsare och annonsörer.

Tycker inte man kan försvara att ”det allmänna står bakom” en sådan här publikation. Även om kommunen inte har kostnader, och andra kommuner gör det, det absolut ingen anledning legitimera detta. Sannolikt ger det bara dåligt rykte. Sotenäs kommun kan hålla fanan högre och ändå få ut sin information kostnadsfritt och absolut på ett mera tilltalande sätt.

Jag är övertygad om att många småföretagare som jag känner sig tvingade att lyssna när säljaren kommer och utger sig för att vara budbärare för kommunen. Några känner sig dessutom manade att annonsera för att hålla sig väl med kommunen. Jag kan som medlem i företagarna bara reagera skarpt och hoppa att detta tillvägagångssätt ej kommer att upprepas och att man tänker igenom marknadspolicyn från kommunens sida, kanske i samarbete med företagarna för att i framtiden undvika denna typ av kollisioner mellan enligt mitt synsätt ”annonsskojare” och näringsliv.

Jag har sökt 8 av 9 personer ur företagarna Sotenäs styrelse och har pratat med 6 utöver mig själv, alla delar min uppfattning att mediet inte är bra att det är en överflödig produkt och att presentationen som en officiell Sotenäs kommunprodukt gör att man tvingas ta sig tid för något man inte vill medverka i. En av dessa sex tycker med all rätt att vi kanske borde fundera om någon företagare kan tycka att detta är bra, men i huvudsak så känns det fel.

En annan viktig åsikt som framkom under mina samtal med företagarnas styrelse är avsaknaden om information och kontakt innan en sådan publikation som hänvisar till samarbete med näringslivet tas fram. Vi har en väl fungerande företagarförening och vi står alltid till kommunens förfogande i näringslivsfrågor.

Med hopp om att snabbt få till stånd en dialog där vi kan lösa detta på bästa sätt, om möjligt önskas ett omedelbart återtagande från Sotenäs kommuns sida i detta olyckliga projekt.


Mikael Andersson
för företagarna Sotenäs som ordförande med stöd för denna skrift av Styrelsen.

Kontakt: Mikael Andersson abelco nordic ab 0523 666016, 0707 440570, ma@abelco.se

 

 

 

MBTV & MEDIA
Dinglevägen 49
450 46
HUNNEBOSTRAND
0523 - 558 60
0707 -60 55 64
marcus@bertilsson.nu